Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

15:23

November 04 2013

ber
19:16
Przebywając z kimś przejmujemy zachowania, słownictwo, czasem poglądy, albo przynajmniej jakoś, nasz własny sposób bycia, jest lekko przesiąknięty obecnością tej drugiej osoby.
— K.
Reposted fromMeneroth Meneroth viainsect insect
ber
19:15
5450 c821 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viainsect insect
19:14
9804 4e16
Reposted fromkevinpeterson kevinpeterson viainsect insect
ber
19:13
man shaving his beard
Reposted fromwaka waka viainsect insect
19:12
6400 a0bc
Reposted fromerial erial viainsect insect
ber
19:07
Reposted fromsuperfly superfly viainsect insect
19:05
1366 d202 500
Reposted fromillicitdreamer illicitdreamer viainsect insect
19:05
4686 1c50 500
Reposted fromdamonallbran damonallbran viainsect insect
ber
19:02
1337 175d 500
TAKA PYSZNA TAKA ŁADNA
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viainsect insect
ber
19:02
6147 9f3f
Reposted frommariola mariola viainsect insect
ber
19:02
1492 feb4
Reposted frombloodymary bloodymary viainsect insect
ber
19:02
... no i siedzimy przy tym obiedzie i czuje że niedosolony kurczak to pomyślałem że sobie dosole no i chciałem ją poprosić o sól tylko się przejęzyczyłem i powiedziałem i zamiast powiedzieć 
"Kochanie czy możesz mi podać solniczke"
powiedziałem:
"ZNISZCZYŁAŚ MI ŻYCIE WIEDŹMO!"
no i tak mi sie wymsknęło...
— Dakan
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 viainsect insect
ber
19:01
Chcieć to najgorsza rzecz, jaką można chcieć.
— Stachura, Fabula Rasa
Reposted frommorela morela viainsect insect

July 21 2013

ber
13:26
4351 1c3a 500
Reposted fromboolialetonic boolialetonic viainsect insect
ber
13:25
najgorzej, jak się komuś coś wydaje.
— by fejs
Reposted fromparuo paruo viainsect insect
ber
13:25
3594 1bf2
Reposted fromsail sail viainsect insect
ber
13:25
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viainsect insect
ber
13:24

...Wiem, że tak trzeba, ale kurwa oszaleję teraz.

— Buka "Orchidee"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsect insect

May 17 2013

ber
20:09
7252 3731
Reposted fromeklerrka eklerrka viainsect insect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl